Publikace

Rehabilitace další části interiérů hradu Grabštejna

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Podrobné seznámení s rehabilitací části zdevastovaných interiérů významné hradní architektury, kde podstatná část prací měla korektivní charakter.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten