S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Rehabilitace další části interiérů hradu Grabštejna

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Podrobné seznámení s rehabilitací části zdevastovaných interiérů významné hradní architektury, kde podstatná část prací měla korektivní charakter.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten