Publikace

Příklady vícepodlažních dřevostaveb, jen výš

Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.

Dřevostavby byly do nedávné doby zařazeny zcela na okraj stavební produkce. Z různých historických důvodů byly využívány zejména jako dočasné objekty a stavby drobného měřítka. Tato situace se v posledních letech výrazně proměnila. Nářky odborníků a dodavatelů na nedostatečný zájem o stavění ze dřeva a spílání na domnělou betonářskou lobby pomalu utichají.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.