S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Restituce malostranských palácových zahrad pod Pražským hradem

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Příspěvek je zaměřen na památkovou obnovu významných historických zahrad, které byly založeny na jižním svahu pod Pražským hradem. Předmětem je popisování problematiky rehabilitace Velké Pálffyovské, Kolovratské a Malé Fürstenberské zahrady.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten