S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Příspěvek je zaměřen na srovnání aplikace konzervační metody na příkladech dvou realizací (oprava nádvorních průčelí hradu Grabštejna a dvorních průčelí horního hradu Frýdlantu) .

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten