Publikace

Příspěvek je zaměřen na srovnání aplikace konzervační metody na příkladech dvou realizací (oprava nádvorních průčelí hradu Grabštejna a dvorních průčelí horního hradu Frýdlantu) .

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten