Publikace

Bottom-up strategie pro přeměnu modernistických sídlišť

Ing. arch. Jitka Molnárová, MSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten