Publikace

Vznik sídliště

Ing. arch. Ondřej Tuček

monografie sídliště, editor publikace, autor kapitoly Vznik sídliště

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.