Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Ing. arch. Ondřej Tuček

garant předmětu Nauka o stavbách IV

Autorizovaný architekt a pedagog na FA ČVUT, specializovaný na veřejné budovy. Člen Dozorčí rady České komory architektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout