Lidé

Ing. arch. Ondřej Tuček

garant předmětu Nauka o stavbách IV

Autorizovaný architekt a pedagog na FA ČVUT, specializovaný na veřejné budovy. Člen Dozorčí rady České komory architektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.