Lidé

Ing. arch. Ondřej Tuček

Autorizovaný architekt a pedagog na FA ČVUT, se specializací na veřejné budovy. Člen Dozorčí rady České komory architektů. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.