Publikace

Patologie vodotěsných izolací a izolačních systémů 1, úvod

doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.