Lidé

doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Odborný asistent

Jsem garantem předmětů PS IV, V a VIII. Kromě těchto ucelených bloků mám i další přednáškové intervence v předmětech PS I a Stavební hmoty. V rámci Ústavu stavitelství I se podařilo postavit přednáškovou strukturu tak, že jednotlivé předměty (přednášky) mají specialisté s celoživotní praxi v těchto oblastech. Výše uvedená struktura je toho příkladem. V rámci svých kompetencí přednáším i předměty související s izolacemi i v ostatních předmětech nejen ve svých kmenových.

Jedná se o celkovou strukturu přednášek o obalových konstrukcích stavebních, ale i inženýrských staveb, z hlediska ochrany proti vnějším klimatickým podmínkám, tady zejména z hlediska vodotěsných izolací. Od obecných informací (PS I), přes Stavební materiály, navrhování těchto konstrukcí (PS IV), včetně řešení vad a poruch (PS V) až po rekonstrukce komplikovaných stavebních konstrukcí (PS VIII).

Na přednáškách základní struktury, tj. PS IV, PS V a PS VIII dále spolupracují jako externí pracovníci pánové dr. Ing. Petr Jůn (Axter CZ) – izolace spodní stavby, a ing. Luboš Káně, Ph.D. (DEK, a.s.) – šikmé střechy, kteří doplňují dominantní přednášky doc. Ing. Marka Novotného o plochých a provozních střechách. Na cvičeních se podílí další kolegové z ústavu. Celou tuto strukturu začal budovat pan doc. Zdeněk Kutnar CSc na jehož práci s úctou navazujeme.

Doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Aleš Marek, Ph.D.