Publikace

Delaminace asfaltových pasů v důsledku vadné výroby

doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Jednou z výrobních vad, která má významný vliv na životnost hydroizolačního povlaku, je delaminace vlastního hydroizolačního materiálu v ploše (puchýře až boule) nebo na okrajích, kdy svar sice drží, ale vrchní část hydroizolace se dá lehce sloupnout. Nejvýznamnějším důsledkem této vady je výrazné zkrácení životnosti hydroizolačního povlaku, samozřejmě vznik netěsností, následné zatékání do chráněného prostoru. Ovšem stejné principy platí i u delaminace fóliových hydroizolací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.