S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Czech technical university in Prague, Faculty of architecture

prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka

"The New Theatre for the 21th Century" - a utopistic project at the selected location in Ljubljana

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten