Publikace

Design nabytku - Interiér - technologická a konstrukční výuka designu interiéru

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten