Publikace

Soukromý kus vesmíru

Akad. arch. Marek Teska

Soukromý kus vesmíru- netradiční interier.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten