Výstava ateliérových prací

Bydlení a volnočasové centrum v Kutné Hoře

Bc. Barbora Rozálie Strnadová

Anotace

V Kutné Hoře navrhuji na ulici Roháčova, nacházející se v historickém jádru města. Na parcele navrhuji celkem 8 bytových jednotek. Dvě z nich jsou v budově (B), která svou pozicí místu navrací uliční čáru a celý blok tímto způsobem uceluje. Jedná se o mezonetové byty s velkorysým obývacím prostorem v přízemí a třemi obytnými pokoji v patře. Zbylých 6 bytů se nachází v zadní části pozemku ve třech menších, jednopatrových domech se sedlovou střechou. Domy se k sobě staví přívětivě, zahrada a terasy jsou sdílené, zároveň má však každý byt vymezený vlastní, intimní prostor díky odděleným vstupům a zvolené orientaci domů – konkrétně obytných místností – do zahrady. Ve zbylé části pozemku je volnočasové vzdělávací centrum spojené s kavárnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr