S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Pod vládou královny trojnožky

Akad. arch. Marek Teska

Pod vládou královny trojnožky- nejstabilnější židle

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten