Závěrečné práce

NÁVRH BUDOVY FAKULTY ARCHITEKTURY PRO TU DRÁŽĎANY

Matouš Volke

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrh nové budovy Fakulty architektury v Drážďanech. Hmota budovy vychází z klasických kvádrů, které byly dále tvarovány okolním prostředím, do nějž jsou zasazeny. Uvnitř budovy vznikají jednotlivé dvorany, z nichž každá má vlastní charakter. Na konci se budova otevírá do ulice a vytváří tak plynulý přechod do interiéru. Návrh klade také důraz na udržitelnost a využití nových technologií.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.