Publikace

Stavby pro bydlení

Terminologie, třídění, definice. Odstupy, komunikace, světlé výšky. Rodinné domy. Bytové domy. Prostory v bytě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten