Publikace

Dílčí výzkumná zpráva - požadavky na Multimodální plánovač

Mgr. Tomáš Vácha

Souhrn verifikovaných požadavků na funkcionalitu služby multimodálního plánovače a na případné úpravy datového modelu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten