Závěrečné práce

Atriové bydlení

Mašek Viktor

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem práce je revitalizace plochy parkoviště v Berouně s cílem jejího efektivního využití. V návaznosti na okolní zástavbu a prostředí představují rodiny nejvhodnější cílovou skupinu. Koncept je tedy založen na atriovém bydlení, které umožní získat maximum podlahových ploch při vytvoření charakteru rodinných domů. Navrhovaným objektem je stavba, která svým dispozičním řešením představuje bytový dům složený z konkrétních řadových atriových domů, kde každý obyvatel má dostatečné soukromí a zároveň k dispozici i venkovní pobytový prostor. Návrh se dále podrobněji zabývá koncepcí a technickou dokumentací řešeného bytového domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.