Publikace

Nástroj pro optimální návrh velikosti prvků a ekonomiku energetických systémů

Mgr. Tomáš Vácha

Aplikace slouží pro návrh optimální ekonomiky lokální distribuční soustavy (LDS), která obsahuje nebo kam se plánuje instalace různých zdrojů a akumulací energie, jako je FVE, bateriové úložiště, kogenerační jednotka nebo tepelné čerpadlo. Cílem je dle jednoho z vybraných ekonomických parametrů (NPV, ROI) optimalizovat dimenze jednak energetických zdrojů (kolik kWp FVE, jaké výkony KGJ a TČR), dále zásobníků energie (kapacita a výkon bateriového úložiště se střídači, kapacita akumulace teplé vody) a dalších parametrů LDS (např. cena distribuce el. energie zákazníkům, velikost rezervované kapacity a jističů atd.). Aplikace v případě modernizace stávajících projektů bere v potaz skutečné průběhy spotřeb objektů (teplo, plyn, elektřina) a výroby FVE. V případě plánovaných projektů pak uvažuje jejich roční odhady.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten