Závěrečné práce

Hala pro lezecké stěny v Praze Podolí

Sedláčeková Martina

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Lezecká hala sa nachádza v areáli kolejí v Prahe – Podolí. Reaguje na urbanistickú os, ktorú tvoria stávajúce budovy kolejí a tvorí lokálnu dominantu. Budova haly je tvorená dvoma hmotami na polygonálnych pôdorysoch s výškami 16 a 26m. Hmoty sú medzi sebou spojené subtílnym preskleným krčkom v mieste 2. a 3. NP. Jedná sa o budovu určenú na športové účely – športové lezenie do výšky, lezenie na rýchlosť a bouldering. V nižšej z hmôt stavby ( ktorá je predmetom bakalárskej práce ) sa nachádza zázemie pre športovcov, zamestnancov aj verejnosť v prípade usporiadania súťaže.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.