Publikace

Územní plánování a udržitelný rozvoj území

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Udržitelné společenství – územní podmínky pro sociální soudržnost. Udržitelné hospodaření s územím, udržitelný regionální rozvoj, udržitelné hospodaření veřejného sektoru. Udržitelné využívání přírodních zdrojů a energie. Změny vnějšího prostředí pro územní plánování. Udržitelné územní plánování?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten