S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Implementace Evropské úmluvy o krajině do nástrojů územního plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Namísto tradičního pohledu urbanisty, zaměřeného především na uspořádání a fungování sídelních útvarů zasazených do krajinného rámce, stavební zákon „zrovnoprávňuje“ urbanizované prostředí sídel s tím, co obvykle označujeme jako krajinu, tedy s tou částí prostředí, v níž převládají přírodní prvky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten