S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Vazby a vztahy nástrojů plánování a managementu území: Příklad Prahy

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., RNDr. Jan Vozáb, Ph.D.

Vybavení Prahy územně plánovací dokumentací vykazuje na jedné straně překryvy a na straně druhé velké mezery v soustavě používaných nástrojů. Na plány nenavazuje odpovídající systém implementačních nástrojů, namísto toho je realizace jednotlivých záměrů předmětem složitých jednání, v nichž město a jeho orgány hrají spíše pasivní roli vůči developerům a jsou často napadány občanskými sdruženími, která mají vůči řadě projektů výhrady.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten