S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Cities of Tomorrow: Challenges, visions, ways forward

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

More than two thirds of the European population lives in urban areas. The "Cities of Tomorrow" reflection process will provide inspiration for policy-makers and practitioners involved in urban development , whether at local, regional, national or European level.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten