S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

City regions and polycentric territorial development: conceps and practice

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Three closely interrelated themes of polycentricity, city regions and territorial disparities are discussed. The focus on polycentric development is framed by the normative goal of sustainable spatially balanced territorial development declared in ESDP and further developed by ESPON and the Interreg III programmes.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten