S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Od oprav domů ke kvalitnějšímu bydlení

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Co, kdy, pro koho, jak a s kým revitalizovat na sídlištích? Co by k tomu měla udělat města, regiony a stát?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten