S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Míra regulace, hodnoty a disparity v územním plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Vztah mezi tuhostí regulace a institucionální kapacitou výkonných orgánů územního plánování. Míra regulace jako místně a časově specifické vyjádření veřejného zájmu. Možnosti flexibilní míry regulace v ÚPD. Vztah regulace a ekonomiky využívání území. Příklady, kdy územní plánování vytváří podmínky pro disparitní rozvoj.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten