Publikace

Míra regulace, hodnoty a disparity v územním plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Vztah mezi tuhostí regulace a institucionální kapacitou výkonných orgánů územního plánování. Míra regulace jako místně a časově specifické vyjádření veřejného zájmu. Možnosti flexibilní míry regulace v ÚPD. Vztah regulace a ekonomiky využívání území. Příklady, kdy územní plánování vytváří podmínky pro disparitní rozvoj.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten