S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Dopravní dostupnost funkčních městských regionů a urbanizovaných zón v České republice

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Článek ukazuje potenciály pro rozvoj polycentrických systémů, které by vyrovnaly rostoucí rozdíly mezi Prahou a zbytkem státu. Jako rozhodující byly analyzovány dojížďkové vztahy a časová dostupnost. Práce ukázala na nově se vyvíjející jev dálkové dojížďky mezi regionálními centry, zřejmě souvisejjící s novými dálnicemi, rychlostními komunikacemi a zlepšeným železničním spojením. Dále se poukazuje na potenciály pro integrovaný rozvoj na regionální úrovni, založený na přesahu spádových území center FUA.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten