S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Územní agenda Evropské unie: Směrem k konkurenceschopnější a udržitelné Evropě rozmanitých regionů

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Osm let po schválení Evropské perspektivy prostorového rozvoje jako klíčového materiálu pro udržitelný rozvoj Evropy jsou Evropská unie i svět odlišné. EU se rozrostla o řadu zemí především ve východní polovině Evropy a Evropa jako celek i celý svět čelí řadě nových výzev. Nový materiál pro jednání ministrů zemí EU zodpovědných za územní rozvoj obsahuje řadu priorit, s nimiž se budou členské země ve svých podmínkách muset vyrovnat a nalézt na ně svoji konkrétní odpověď. Článek hledá českou interpretaci jednotlivých priorit a problémů s nimi spojených.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten