S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Proměny urbanismu a územního plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Sborník vědeckovýzkumné činnosti výzkumného záměru Proměny architektury a urbanismu, modul Urbanismus a územní plánování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten