Publikace

Proměny urbanismu a územního plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Sborník vědeckovýzkumné činnosti výzkumného záměru Proměny architektury a urbanismu, modul Urbanismus a územní plánování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten