Publikace

Regionální politika, úloha Euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten