S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Czech Housing Estates: Recent changes and new challenges

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

The article describes changes in, and new problems of, housing estates, as wel as identifying new roles for the actors and stakeholders in the upgrading and revitalisation of housing estates. It also presents the idea how to face the challenges in question.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten