S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Sídliště : problém a multikriteriální analýza jako součást přípravy k jeho řešení

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Sídliště : problém a multikriteriální analýza jako součást přípravy k jeho řešení

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten