Publikace

Sídliště : problém a multikriteriální analýza jako součást přípravy k jeho řešení

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Sídliště : problém a multikriteriální analýza jako součást přípravy k jeho řešení

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten