S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

The Prague Metropolitan Region

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Socio economic frameworks of the past. Trends of urbanisation and spatial configuration and its problems.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten