S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Citizen participation in planning : Climbing a ladder?

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Reflection of famous text on ladders of participation in transforming countries of East-Central Europe.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten