Publikace

Národní geografický informační systém ČR

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Prezentace GIS digitálních Územně technických podkladů ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten