S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Národní geografický informační systém ČR

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Prezentace GIS digitálních Územně technických podkladů ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten