Publikace

Ekonomie v územním plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Ekonomie v územním plánování - rozbor, úpravy a současný stav v souvislostech projekty a plány

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten