S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Facades now and in the Future

Ing. arch. Vít Řezáč

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten