S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Regulace v procesu plánování

Ing. arch. Vít Řezáč

Autor se zabývá rozdílnými přístupy k regulaci v území na příkladu Německa, Francie a Anglie a uvádí je do celoevropského kontextu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten