Publikace

Regulace v procesu plánování

Ing. arch. Vít Řezáč

Autor se zabývá rozdílnými přístupy k regulaci v území na příkladu Německa, Francie a Anglie a uvádí je do celoevropského kontextu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten