Publikace

Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru

Ing. arch. Vít Řezáč

Článek poskytuje přehled o přístupech k prostorové regulaci v území v zemích střední Evropy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten