S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru

Ing. arch. Vít Řezáč

Článek poskytuje přehled o přístupech k prostorové regulaci v území v zemích střední Evropy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten