Diplomové práce

Bydlení pro seniory v Podvinní

Bc. David Kučera

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obraz spokojeného stáří mám osobně spojen s domy při pařížských bulvárech devatenáctého století tak, jak jsou zachyceny na plátnech či v knihách. Přesněji kavárenský život pod mohutnými stromy a segmenty buržoazních bytů. Vysoké stropy, rozměrná francouzská okna, dřevěné okenice a zábradlí předsazené před okny, které umožňuje vstoupit do malého venkovního prostoru a pěstovat květiny v truhlíku. Nespočet variací na toto téma lze najít ve všech jihoevropských státech. Důležitým bodem konceptu bylo tedy docílit pohodlí s nádechem jižního slunce. Dům je organicky tvarován tak, aby při pohledech z běžného horizontu působil jako sestava několika hmot. Bílé lakované dřevo, v podobě posuvných okenic, mělo na fasádě vytvořit jemný závoj odkazující k vznešenosti lázeňské kolonády či zámeckých altánů v zahradě. Řeka Rokytka je v oblasti Prahy - Vysočan typická tím, že si kolem sebe udržujevolný prostor. Většinou se k ní vztahují pouze nízké podružné stavby a provozy. Z tohoto důvodu jsem se snažil stavbu umístit co nejdále od jejího koryta. Celý dům má s výjimkou restaurace čtyři podlaží a je rozdělen na tři základní části: střední část pro domov seniorů (DS) včetně denního stacionáře a klubu pro seniory, severní část pro dům s pečovatelskou službou (DPS) a jihozápadní část s restaurací. Severní část domu vychází maximálně z tvaru parcely a svým úzkým průčelím se stává zapamatovatelnou siluetou parku. Vložené parkoviště v prvním patře, jakási antihmota, odlehčuje a prosvětluje pohledově důležité nároží u jezu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.