S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Praktické implementace principů udržitelného rozvoje v územním plánování Anglie a Německa

Ing. arch. Vít Řezáč

Uplatnění principů udržitelného rozvoje v praxi územním plánování Anglie a Německa

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten