S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Digitální otisk lidské identity a Organizace malého prostoru

Alžběta Derková

Anotace

V projektu digitální otisk lidské identity jsem navrhovala augmentaci obličeje, která by mohla pomoci lidem lépe porozumět ostatním. Současně poskytuje možnost vytvoření intimního prostoru a pocitu bezpečí. V projektu organizace jsem se zabývala problémem nedostupného bydlení hlavně pro mladé lidi. Navrhla jsem plovoucí obytný dům složený z prefabrikovaných obytných buněk o rozloze 18 m2.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.