Výstava ateliérových prací

Digitální otisk lidské identity a Organizace malého prostoru

Alžběta Derková

Anotace

V projektu digitální otisk lidské identity jsem navrhovala augmentaci obličeje, která by mohla pomoci lidem lépe porozumět ostatním. Současně poskytuje možnost vytvoření intimního prostoru a pocitu bezpečí. V projektu organizace jsem se zabývala problémem nedostupného bydlení hlavně pro mladé lidi. Navrhla jsem plovoucí obytný dům složený z prefabrikovaných obytných buněk o rozloze 18 m2.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel