S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Round and Round

Ing. arch. Vít Řezáč

transformation after political changes in CR - society transition into culture and architecture

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten