Publikace

Regulační plány v zemích EU a jejich souvislosti se standarty územních plánů

Ing. arch. Vít Řezáč

Regulační plány v zemích EU a jejich souvislosti se standarty územních plánů

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten