S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Evaluation of New Entrance Exams in Mathematics at CTU

RNDr. Dana Kolářová

The article is about the main resultes of a collective project, especially about evaluation of the new entrance exams in mathematics at the faculty of architecture in the year 2001. This year was the second one in which the faculty used multiple-choice tests in entrance exam.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten