S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Equalization of Secondary School Mathematics in the 1st Year of Study

RNDr. Dana Kolářová, RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D.

The article is about the collective project. The project had two aims: 1. preparation of common exams in mathematics at CTU and preparation of a monograph (a collection of secondary school mathematics problems), 2. implementation of a refresh course of secondary scool mathematics for students of the 1st year.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten