S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Statická problematika konstrukcí z kamene (1)

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten