Lidé

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.